Kategórie

Mlynárčik Alex 1934 -

Mlynárčik Alex 1934 -

Zakladajúca osobnosť slovenského konceptuálneho umenia. Umelec, ktorý sa už v 60-tych rokoch minulého storočia presadil aj vo Francúzsku, celý život spolupracoval s teoretikom umenia Pieerom restanym.