Kategórie

Mlynárčik Alex 1934 - Maximize

Mlynárčik Alex 1934 -

780,00 €

Musée Royal D´Argillia
1977
tlač

More details

Argillia

1977
tlač
v spolupráci s Pierrom Restanym a Milošom Urbáskom
30 x 21 cm
nerámované, podpísané R. Matuštíkom, šéfom Kráľovského múzea Argíllie