Bortnyik_Sándor
Bortnyik Sándor
1893
1976

Spolu s Lajosom Kassákom najvýznamnejší predstaviteľ maďarskej avantgardy. Ovplyvnený bol kubizmom, expresionizmom i konštruktivizmom. Spolupracoval s Kassákom na vydávaní avantgardného časopisu MA, pripojil sa k hnutiu Bauhaus, založil umeleckú školu v Budapešti po vzore Bauhausu. V roku 1921 vytvoril sériu obrazových architektúr ( Képarchitektúra ), išlo o priekopnícke dielo na tú dobu.

Ďalšie diela od autora

IMG_2044
Bortnyik Sándor
Album MA
1921
46 x 38