Kolář foto
Kolář Jiří
1914
2002

Významný český spisovateľ, básnik, výtvarný umelec. Člen známej povojnovej Skupiny 42. Prostredníctvom výtvarného umenia, tvorbou koláží, množstva autorských kolážových techník, sa začal vyjadrovať, keď mu komunistický režim zakázal publikovať. Kolář časť života prežil v Paríži a získal celosvetové uznanie. Jeho diela sú zastúpené v tých najvýznamnejších svetových múzeách a galériách.

Ďalšie diela od autora

Kolář Jiří, 1990, Variabilní koláž, Botticelli, 26 x 16
Kolář Jiří
Variabilná koláž
1999
26 x 16